Jaarverslagen

Stichting Aashiyana heeft als uitgangspunt dat alle inkomsten ten goede komen aan de stichting en de projecten die Stichting Aashiyana ondersteunt. Dankzij de giften van onze donateurs kunnen wij kansarme kinderen in India helpen aan een betere toekomst. Wij willen als stichting er dan ook voor zorgen dat wij transparantie bieden over alle inkomsten en uitgaven.

Door het publiceren van onze jaarverslagen willen wij als stichting er voor zorgen dat alle belanghebbenden juist geïnformeerd worden.

Hieronder vindt u per kalenderjaar het financieel jaarverslag van Stichting Aashiyana. Heeft u vragen, laat het ons dan weten via info@stichtingaashiyana.nl