Over de stichtingAashiyana komt uit het Sanskriet. Het betekent 'mooi onderdak'. Stichting Aashiyana vindt het belangrijk dat iedereen zo'n mooi en veilig onderdak heeft. In India is dit echter niet vanzelfsprekend. Meer dan de helft van de bevolking is bijvoorbeeld onder de 26 jaar en een groot deel van deze jongeren leeft onder de armoedegrens, terwijl ook zij dromen om in de maatschappij een eigen plek in te nemen. De meest kwetsbaren uit de samenleving, vooral ouderen, meisjes en kinderen met een handicap, worden aan hun lot overgelaten op straat en zonder hulp is hun kans op mooi onderdak vrijwel nihil.

Dankzij enkele lokale initiatieven kunnen sommige van deze mensen toch opgevangen worden. Wij ondersteunen, stimuleren en helpen bij de uitvoering van dergelijke kleinschalige ontwikkelingsprojecten in de stad Indore in de deelstaat Madhya Pradesh in centraal India. Door lokale initiatieven te steunen dragen we bij aan de verbetering van de sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke positie van deze kwetsbare groepen, zodat zij een betere positie kunnen innemen in de maatschappij.

Huize Anubhuti is een prachtig voorbeeld van zo'n lokaal initiatief. Dit tehuis vangt kinderen op met een verstandelijke en visuele beperking die zomaar op straat zijn achtergelaten. Stichting Aashiyana is er trots op om Huize Anubhuti tot haar eerste project te rekenen! Klik hier om meer over ons project met Huize Anubhuti te weten te komen!